Välkommen till Lövsta Koloniträdgårdsförening

Vård av själen
Odlarglädje
Gemenskap
Livskvalitet 
          Upphittade nycklar


   Är det någon som saknar sina nyckar!  Finns att återfå hos Gösta i stuga 14 mot beskrivning.

 

Historia

Lövsta Koloniområde bildades 1984, marken tillhörde förr Riddersviks Gård, vilken nu ägs av Stockholms Stad. Området består av 70 stugor och ett 20 tal odlingslotter. På området finns en gemensam stuga(Hultstugan) och flera uthus med toaletter och dusch.

Information från styrelsen hittar ni under rubriken Lövstabladet.

På plats

Häppleprojektet

På området finns ett 70 tal äppelträd. Dessa planterades på 90 talet och ingick i ett projekt om olika sorter. De överläts till föreningen ca 10 år sedan och sköts nu av oss. Från och med i år finns det en ansvarig för dessa(Adina stuga 65). Frågor kan ställas till henne.

Områdeskarta                          

Stuglotter


Odlingslotter


Örtagården

  Örtagården anlades 1999. Initiativtagare var Arnold Romberg, som hade stuga här. Han var trädgårdsmästare, anställd vid f.d. Blomster­gården/Växus. Arnold planerade och ritade sin dröm om en Sinnenas Örtagård.


bilder

© Copyright lovstakoloni